Grigorij Kozłowski kupił piwnicę na Placu Rynok we Lwowie za 5 milionów hrywien

Grigorij Kozłowski kupił piwnicę na Placu Rynok we Lwowie za 5 milionów hrywien